10 Manieren van vragen stellen voor meer interactie bij workshops

by Remco Langeler on 08/04/2009

in Onderwijs,Training,Werkvormen

left_bottum_stelvraag1

De kracht van vragen stellen..

De kracht van vragen stellen’ in lessen en workshops is groot. Het activeert deelnemers om na te denken, actief deel te nemen, betrokken te zijn en interactie op gang te brengen.

Vragen worden er natuurlijk wel gesteld, maar in de praktijk van vele (werk)colleges wordt dit middel vaak veel te weinig ingezet. Met name beginnende docenten en trainers vinden het vaak lastig om te doen, maar ook ervaren docenten passen dit middel veelal niet optimaal toe en lijken dit niet altijd makkelijk te vinden. Men is meer op zichzelf en de inhoud gefocussed dan op de interactie met de groep.

Vanaf de start al interactie op gang brengen

Jezelf hierin oefenen is dan een logische manier om dit vaker en makkelijker te gaan doen. Start met eens wat vragen te stellen aan het begin van een les of werkcollege. De eenvoudigste manier is om, nadat je bij de start een overzicht hebt gegeven van het kader en het programma, de vraag te stellen wat het doel is van de deelnemers. “Wat wil je geleerd hebben aan het einde van deze bijeenkomst?” De meeste deelnemers raken dan even in de war, geconditioneerd dat ze zijn om af te wachten wat het programma is dat jij gaat brengen. Wachten is echter passief. Je eigen doelen stellen vraagt om activiteit van de deelnemers. Wellicht dat je hiermee ook bevorderd dat studenten zich in het vervolg actiever gaan voorbereiden als dat is wat jij van hen verwacht.

Het lijkt wellicht eng om te doen. Je weet immers niet of de doelen van de deelnemers samenhangen met wat jouw plannen waren om te behandelen of te doen. Je hebt echter zelf het kader gegeven van waar de les of workshop van dat moment zich op gaat richten.  Je stuurt om actief na te laten denken wat de mensen binnen dit kader willen leren of waar ze meer van te weten willen komen. Zij zullen dan ook aangeven vanuit welk referentiekader zij naar zaken kijken en waarmee men de linken (wil) gaan leggen (Met bijvoorbeeld de projecten waarmee ze bezig zijn). Voor jou is dat dan input om bij aan te kunnen sluiten tijdens het vervolg van de bijeenkomst.

10 Manieren van vragen stellen: Vragen, vragen en vragen..

Ook in het vervolg van de bijeenkomst kan je regelmatig ‘de kracht van vragen’ inzetten als één van de manieren om deelnemers te activeren.  Zet dit in! Beter te veel de interactie opzoeken dan te weinig, is mijn mening.

  • Stel vragen in relatie met eerder gegeven input door de deelnemers aan het begin van de sessie.
  • Betrek de hele groep bij een vraag van een deelnemer. Beantwoord niet gelijk zelf de vraag, maar leg hem voor aan iedereen.
  • Vraag de deelnemers om zich zaken voor te stellen en toe te passen op een bijvoorbeeld een voorbeeld dat je geeft.
  • Vraag, daar waar logisch, of men zelf voorbeelden weet bij zaken die je behandeld. Kom niet gelijk zelf met voorbeelden, de voorbeelden van de deelnemers liggen (nog) veel dichterbij hun belevingswereld dan de voorbeelden die jij bedacht hebt.
  • Stel geregeld vragen om te checken of men je begrijpt.
  • Breng een dilemma naar voren in relatie tot de onderwerpen van de sessie.
  • Stel vragen over wat ze al weten van de stof.
  • Vraag door als er een discussie op gang lijkt te komen of commotie over iets ontstaat. Pak deze momenten aan om hier dieper op door te gaan. Probeer hier zoveel mogelijk deelnemers bij te betrekken.
  • Stel vragen in relatie tot de projecten waar men op dat moment aan werkt en laat de deelnemers nadenken hoe ze jouw materiaal kunnen gebruiken bij projecten.
  • Stel vragen als je naar een volgend onderdeel gaat, laat deelnemer(s) datgene dat je behandeld hebt nog een keer uitleggen.

Helemaal mooi als je iedereen in tweetallen elkaar laat vertellen wat tot dan toe behandeld is (de vraag aan iedereen tegelijk stellen en laten beantwoorden dus). Of laat deelnemers in kleine groepjes mindmaps maken. Bijkomend voordeel van nog een keer de stof op een andere manier ‘langs te laten komen’ is dat alles beter onthouden wordt.
Je zal merken dat je, door op meerdere momenten in een bijeenkomst vragen te stellen in plaats van zelf  ‘te werken’, je de aandacht beter kan vasthouden of weer terugkrijgt. Verder zal de respons en betrokkenheid van de deelnemers hoger zijn. Jijzelf krijgt meer gevoel over hoe één en ander beklijft en of men de dingen wel of niet begrijpt en kan toepassen.

Daarnaast grote kans dat je meer voldoening krijgt van je werk…

Meer inspiratie nodig? Kijk dan hier:

Leave a Comment

Previous post:

Next post: